Information om studien

Vad är MBS?

I projektet används genomgående förkortningen ”MBS” (engelska: ”mind-body syndrome”) för att beteckna en större grupp kroppsliga besvär, så som migrän, IBS, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, ryggsmärta, whiplash med flera. Vi använder termen utifrån att kropp och sinne är tätt sammankopplade i många fall av kroppsliga besvär. Dagsaktuell neurologisk forskning visar att kroppsliga symptom kan uppkomma även i frånvaro av fysisk patologi i kroppen. Symptomen uppkommer enligt denna forskning till följd av sensitiviserade nervbanor i hjärnan. Forskningen har visat att att dessa nervbanor som orsakar symptom kan läras om. Att lära om dessa nervbanor är just vad detta projekt handlar om.

Syftet med projektet

Psykologisk behandling finns utvecklad för flera former av MBS, men vi tror behandlingar kan fungera ännu bättre. I dagsläget hjälper inte befintlig medicinsk och psykologisk behandling tillräckligt många. Därför är syftet med denna studie att pröva andra vägar till ökad hälsa när man har kroppsliga symtom som påverkar livet.

Inom ramen för detta projekt har vi tagit fram en känslofokuserad internetbehandling där framförallt expressivt skrivande och meditation används för att lära om de nervbanor som sensitiviserats och därmed minska kroppsliga besvär. Förändringar av somatiska symtom, depression, ångest, självmedkänsla och emotionell bearbetningsförmåga följs kontinuerligt upp under behandlingen. De som deltar i studien behöver därför svara på samma frågor vid många tillfällen.

Hur går det till?

Du som har ett eller flera kroppsliga symtom som påverkar dig i ditt liv anmäler dig till studien här på hemsidan. Studien bedrivs via internet så du behöver inte vara boende i Stockholm. I behandlingen lär du dig att sätta dina symtom i samband med vad som har hänt eller händer i ditt liv. Du lär dig om hur din hjärna lärt sig att förutsäga hot, bli mer vaksam och alstra smärta på inlärda sätt.

Du kommer att behöva lägga ner tid och engagemang för att behandlingen ska hjälpa dig. Bland annat kommer du få lära dig en specifik meditationsteknik för att minska självkritik och göra så att du inte är hård och dömande mot dig själv. Du kommer också att få skrivövningar där du får lära dig att identifiera och uttrycka känslor som du kan ha försökt att stänga av. Såväl före, under som efter behandlingen kommer du fylla i olika självskattningsformulär som undersöker vilka kroppsliga symtom du har och hur mycket de påverkar ditt liv, men också om du har ångest och depression eller andra symtom. Räkna med att avsätta ca 3-5h per vecka för att delta i själva behandlingen som pågår under nio veckor. Resultaten av studien kan du ta del av genom antingen den vetenskapliga publikation som planeras eller genom att ta kontakt med ansvarig forskare vid studiens slut. I den här studien använder vi oss av självskattningsformulär via en säker plattform på internet. Den som deltar i studien får i början av varje vecka en länk som direkt tar dig till frågorna som ska besvaras.

Uppskattad tidsåtgång

Behandlingen pågår under nio veckor. Du kommer avsätta ca 3-5h per vecka, 30-60 minuter per dag. Varje vecka får du ett textkapitel som inkluderar övningar och uppgifter skickat till dig via ett behandlingssystem på internet. Du läser ett kapitel varje vecka, arbetar med uppgifter och fyller i skattningsformulär. Uppgifterna går ofta ut på att du ska träna på något särskilt och skickas till din behandlare som du sedan får återkoppling från.

Skattningsformulär kommer att fyllas i vid totalt 11 tillfällen. 

Upplägget för skattningsformulären ser ut enligt följande:

Tillfälle 1: En första omgång frågor som tar ca 1-2 timmar att fylla i

Tillfälle 2-10: Pågående behandling, självskattningsformulär första dagen varje vecka.

Tillfälle 11: Avslutad behandling med lite fler frågor och dessutom utvärdering av behandlingen. 

Att fylla i självskattningsformulär kan ta olika lång tid för olika individer så det är svårt att ge dig en exakt uppgift om hur mycket tid du behöver lägga. Den första mätningen beräknas ta ca 1-2 timmar att besvara. De veckovisa skattningarna gör du vid totalt 9 tillfällen och dessa frågor beräknas ta ca 5-15 minuter att besvara. Avslutningsskattningen och utvärderingen beräknas ta ca 1-2 timmar.

Vem kan delta?

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att delta i studien:

 • Du har haft kroppsliga symptom i mer än sex månader.
 • Dina symptom beror inte på vävnadsskada eller sjukdom såsom exempelvis cancer, frakturer, hjärtsjukdomar, infektioner. 
 • Dina kroppsliga symptom upptar dina tankar, ger dig obehag eller gör att du behöver lägga ned ett övermått av tid och energi för att hantera detta.
 • Den aktuella problematiken har en betydande negativ inverkan på ditt liv
 • Du är motiverad att arbeta för att förbättra din hälsa genom att delta i behandlingen.
 • Du godkänner att fylla i veckovisa formulär från och med måndag den 16 september.
 • Du har tillgång till dator med internetuppkoppling och möjlighet att skicka och ta emot kommunikation via en webbläsare.
 • Om du medicinerar för psykologisk problematik ska medicineringen ha pågått i minst tre månader och dosen ska ha varit stabil i en månad. 
 • Du kan tala, läsa och skriva på svenska.
 • Du är 18 år eller äldre.

Följande kriterier gör att det inte passar att delta i just denna studie:

 • Du har substansmissbruk (t.ex. alkohol eller andra droger).
 • Du lider av en svår psykiatrisk problematik och/eller risk för att du skulle kunna komma ta ditt liv under behandlingen. (Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.)
 • Du lider av andra allvarliga medicinska tillstånd såsom exempelvis cancer, frakturer, hjärtsjukdom,  infektioner, astma, systemisk lupus, reumatoid artrit eller multipel skleros.  
 • Du genomgår just nu annan medicinsk eller psykologisk behandling som kan påverka denna behandling. Om det problem du söker för ligger utanför syftet med behandlingen kommer du att informeras om var du kan finna lämplig, alternativ behandling.

Vill du vara med?

 • Om du beslutar dig för att du vill delta i projektet anmäler du ditt intresse här.
 • För att kunna genomföra en intresseanmälan behöver du ha ett BankID.
 • Omkring måndag 26 augusti får du tillgång till ett antal frågeformulär som vi ber dig fylla i. Detta för att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om behandlingen kan vara till hjälp för dig.
 • Vi meddelar dig därefter om du uppfyller de kriterier vi har för deltagande och om du kommer att fortsätta till telefonbedömning.