Om oss

Daniel Maroti

Daniel är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och doktorand vid Karolinska Institutet. MBS-studien är ett av projekten i Daniels avhandling. Daniel har över tio års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med patienter med kroppsliga besvär. Daniel är projektledare för MBS-studien. Vidare är Daniel en av behandlarna i studien.

Josefine Ek

Josefine läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har genomfört sin grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har gjort sin praktik vid barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala som innefattade neuropsykologiska testning och utredning. Hon hade även samtalskontakter och höll i grupputbildning för föräldrar till barn med ADHD. Josefine fortsatte sedan att arbeta vid sidan av studierna som psykologassistent vid BUP och har också arbetat vid Röda korset med barn i riskzonen för att utveckla PTSD. Josefine är en av behandlarna i studien och kommer att skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.

Rose-Marie Widlund

Rose-Marie läser sista året på psykologprogrammet vid Uppsala universitet och har genomfört sin grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har gjort sin praktik vid hjärnskadeavdelningen vid rehabiliteringsmedicin på Akademiska sjukhuset. Praktiken innefattade förutom kognitiv utredning och uppföljning, existentiella stödsamtal och träning för nyinlärning och bildande av nya hjärnkopplingar. Vid sidan av studierna har Rose-Marie arbetat som boendestödjare inom socialpsykiatrin samt som psykologassistent vid utredningsteamet på allmänpsykiatriska mottagningen i Gävle. Rose-Marie är en av behandlarna i studien och kommer att skriva sitt examensarbete inom ramen för detta projekt.

Robert Johansson

Robert Johansson är legitimerad psykolog och docent i psykologi, verksam vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Linköpings universitet. Robert är pionjär inom området psykodynamisk behandling via Internet. Vidare har Robert gjort forskning inom ett flertal andra områden, och är särskilt intresserad av skärningspunkten mellan modern teknik och klinisk psykologi. I MBS-studien är Robert huvudansvarig forskare.

Indre Bileviciute Ljungar

Indre är överläkare vid Capio S:t Görans Sjukhus i Stockholm och docent i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska Institutet. Indre har lång erfarenhet av patienter med kroppsliga besvär både genom sin forskning och kliniska praktik. I MBS-studien är Indre projektets medicinska expert.

Peter Lilliengren

Peter Lilliengren är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och fil. dr i psykologi. Just nu är Peter verksam vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Han har drygt 15 års erfarenhet av att arbeta med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, både privat och inom psykiatrisk öppenvård. Han undervisar i ämnet på psykolog- och psykoterapeututbildningar i landet. Peter fungerar som konsult kring behandlingen som erbjuds i projektet.

Brjánn Ljótsson

Brjánn är legitimerad psykolog och docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet. Han är pionjär gällande psykologisk behandling av Irritable bowel syndrome (IBS) och har varit ansvarig för ett flertal stora studier som undersöker psykologisk behandling vid somatiska besvär. Vidare har Brjánn skapat den webbplattform som projektet använder. I MBS-studien är Brjánn konsult kring internetbaserad psykologisk behandling och tekniken bakom studien.