Att delta i en forskningsstudie

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska institutet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

Du väljer att delta i forskningsprojektet genom anmäla intresse till studien och fylla i samtycke elektroniskt via projektets webbsida. OBS på att du måste ha ett BankID för att kunna göra en anmälan till projektet. Några veckor efter anmälan får du fylla i ett antal frågeformulär.

Efter du fyllt i frågeformulären kommer du att bli kontaktad av behandlare i studien för en fördjupad bedömningsintervju och du får därefter besked om du kan delta i studien eller inte. 

Behandlingen beräknas starta måndag den 30 september och du behöver då avsätta 30-60 minuter om dagen för att läsa och göra övningar. Du kan själv välja när och var du jobbar med materialet. Du har tillgång till en behandlare som försöker svara på dina frågor inom 24 timmar. I slutet av varje vecka skickar du in dina uppgifter till behandlaren och fyller i självskattningsformulär. Du behöver ha gjort detta för att komma vidare i behandlingen. På måndagen kommande vecka finns nytt material uppe. 

Forskningsprojektet är inte en del av vårdens rutinmässiga behandling utan sker fristående. Ditt eventuella deltagande i forskningsprojektet kommer inte på något sätt påverka vilken behandling du får i övrigt för ditt tillstånd. Inte heller kommer det påverka din behandling i övrigt om du väljer att avbryta ditt deltagande i studien.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Ansvariga för projektet har vidtagit åtgärder för att minimera risker med deltagande i studien. Din anonymitet säkerställs genom hög datasäkerhet enligt god forskningsetisk standard och svensk lagstiftning.

Den största fördelen med deltagande är att du erbjuds en kostnadsfri tillgång till kvalificerad behandling med erfarna psykologer samtidigt som effekterna av terapin noggrant kartläggs. Den största risken är att du genomgår en behandling som inte kommer att vara hjälpsam just för dig. Du kommer då ges information om andra behandlingsvägar om du önskar detta. De dagar du väljer att arbeta mer intensivt med behandlingen kan det vara så att du inte ska planera för mycket andra aktiviteter då behandlingen kan väcka känslor och du blir mer uttröttad.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Enkäter och tester kommer att matas in i en elektronisk databas kopplad till Karolinska Institutet. En detaljerad redogörelse för hur dina personuppgifter hanteras finns att läsa i samband med registreringen.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Resultatet av studien kommer presenteras på gruppnivå i en examensuppsats vid psykologprogrammet samt i en vetenskaplig tidskrift. Om du önskar ta del av ditt resultat kan du vända dig till ansvarig forskare.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande i forskningsprojekt är frivilligt och du har alltid rätt att, utan särskild förklaring, avbryta ditt deltagande. Vi ber dock om att tillåtelse att kontakta dig för uppföljning om du avbryter även om du inte då behöver ange varför du avbrutit behandlingen. Kontakta projektledare Daniel Maroti om du gett till samtycke till att delta men vid ett senare vill avböja detta.